top of page
kkbvy front cover.jpg

Bu otuz sayfalık kitapçığın yazarı ve Institute for Creation Research’ın kurucusu (www.icr.org) olan

Dr. Henry Morris (1918-2006),

neden yaratılış ile evrim tartışmasını Kutsal Kitap’a göre anlamamızın gerektiğini anlatıyor.

bottom of page